Maitha Jathab

Maitha Jathab

Tala Jathab
(Fares Al Rayyan x RH Emira Mishaal)
2019 grey straight Egyptian filly


Pedigree:


Tala Jathab
2019

Fares Al Rayyan - 2005
ANSATA hejazi - 1992
G Shafaria - 1992

RH EMIRA MISHAAL - 2013
MISHAAL HP - 1996
MINSTRILS ROSE - 1990

Jathab Arabians